Starters - Stappenplan

×

Error message

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in _menu_load_objects() (line 569 of /var/www/vh64204/1/raidillon-accounting.eu/includes/menu.inc).

In het deel “Oprichten vennootschap” kan je lezen welke ondernemingsvormen er zijn, en krijg je een overzicht van meest gebruikelijke vormen. Kies je voor een vennootschap, dan moet deze uiteraard worden opgericht. De oprichting van je vennootschap gebeurt altijd schriftelijk, door middel van een akte.

Bij RAIDILLON ACCOUNTING, helpen we je graag door het proces van alle formaliteiten die met de oprichting gepaard gaan. Deze verschillende stappen belichten we hieronder overzichtig en beknopt.

 

1. Een financieel plan opstellen

Wanneer u een nv, (e) bvba of comm.va wilt oprichten, moet u eerste een financieel plan (laten) opstellen. Dit financieelplan moet een gedetailleerd overzicht van de financiële inkomsten en behoeften van de vennootschap gedurende de eerste twee werkjaren. Het plan wordt bij de oprichting in het ondernemingsdossier gevoegd.

 

Opgelet: Als de onderneming failliet gaat tijdens de eerste drie jaar en achteraf blijkt dat het maatschappelijk kapitaal ontoereikend was voor de eerste twee werkjaren, dan kunnen de oprichters van de vennootschap aansprakelijk gesteld worden voor de verbintenissen die de vennootschap in de eerste twee jaren is aangegaan.

 

2. Een oprichtingsakte opstellen

U moet altijd een oprichtingsakte laten opstellen, ongeacht de vennootschapsvorm die u wilt oprichten.
 

In de oprichtingsakte moeten de ‘statuten’ van de vennootschap worden opgenomen, bij Raidillon zorgen wij ervoor dat alle elementen die dienen opgenomen te worden in een coherente tekst vervat geraken : de identiteit van de oprichters, de naam, het adres en het doel van de vennootschap, de regeling met betrekking tot de algemene vergadering en andere regels die zullen gelden in de vennootschap.

  • Als u een vof (vennootschap onder firma), cvoa (coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid) of comm. v. (gewone commanditaire vennootschap) wilt oprichten, dan volstaat een onderhandse akte. U hoeft dus niet naar de notaris. Deze akte dient wel gepubliceerd te worden in het Belgisch Staatsblad.
  • Als u een nvcomm. va(gewone commanditaire vennootschap op aandelen), (e)bvba of cvba wilt starten, is wel een authentieke akte nodig. Hiervoor moet u langsgaan bij de notaris. Voor een inbreng in natura is bovendien een verslag van een bedrijfsrevisor en een bijzonder verslag van de oprichters nodig. Uiteraard begeleiden wij U bij deze formaliteiten.

 

3. De oprichtingsakte

  • Registreren: een authentieke akte moet door de notaris binnen de vijftien dagen worden geregistreerd, een onderhandse akte moet u zelf binnen de vier maanden laten registreren.
  • Neerleggen: een uittreksel uit de oprichtingsakte moet worden neergelegd bij de grife van de Rechtbank van Koophandel. De vennootschap verkrijgt haar rechtspersoonlijkheid vanaf de dag waarop de bekend te maken uittreksels uit de oprichtingsakte neergelegd zijn.
  • Bekendmaken: Binnen de vijftien dagen na de neerlegging moet het uittreksel uit de oprichtingsakte gepubliceerd worden in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad. Dat doet u door een formulier in te vullen bij de grife van de Rechtbank van Koophandel. De grife verzendt de stukken zelf naar het Belgisch Staatsblad.

 

Deze ‘bekendmaking’ van de vennootschapsakten (onder meer de oprichtingsakte) is heel belangrijk. Als dat niet gebeurt, is de akte in principe niet inroepbaar tegen derden. Met andere woorden: de venootschap kan zich dan niet beroepen op de akte in geval van geschillen met bijvoorbeeld leveranciers.

 

4. Het ondernemingsnummer

De grife voert de maatschappelijke gegevens (de naam, de maatschappelijke zetel, de vennootschapsvorm) van de onderneming in in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en kent aan de vennootschap een ondernemingsnummer toe. Vervolgens moet U uw onderneming nog inschrijven als handelaar in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Het ondernemingsloket schrijft de activiteiten in die de onderneming gaat uitoefenen, het adres waar de activiteiten uitgeoefend worden en het bankrekeningnummer van de vennootschap. Afhankelijk van de activiteiten die u wilt inschrijven, moet u ook basiskennis bedrijfsbeheer en beroepskennis aantonen. Pas nadat het ondernemingsloket de handelshoedanigheid heeft geactiveerd, kunt u van start gaan met uw activiteiten.

 

5. Aandelenregister aanlegen

Bij de oprichting van een nv, een comm. va, een (e)bvba, een cvba en een cvoa moet u ook een aandelenregister aanleggen.
Dat register vermeldt per vennoot: naam, beroep, adres, aantal aandelen en gedane stortingen. Ook de overdrachten worden in het register bijgehouden. Het register moet op de maatschappelijke zetel liggen ter inzage.

 

6. Vennootschap aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds

Ook uw vennootschap moet bijdragen betalen. Eén keer per jaar. Hoeveel u moet betalen, is afhankelijk van het balanstotaal van uw vennootschap. De vennootschapsbijdrage wordt berekend en geïnd door het sociaal verzekeringsfonds.