Starters - Oprichten Vennootschap

×

Error message

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in _menu_load_objects() (line 569 of /var/www/vh64204/1/raidillon-accounting.eu/includes/menu.inc).

Als u een eigen zaak start, moet u eerst een belangrijke keuze maken: start u als natuurlijk persoon (met een eenmanszaak) of met een vennootschap ?

Bij RAIDILLON ACCOUNTING, hebben we de kennis en ervaring in huis om U te helpen bij het maken van deze keuze. Op basis van gestandaardisseerde beslissingsbomen gaan we na welke vennotschapsvorm het best aansluit bij Uw pofessionele activiteiten.

In eerste instantie bepalen we de keuze voor een eenmanszaak of een vennootschap.

De eenmanszaak is de meest eenvoudige ondernemingsvorm. De zelfstandige is eigenaar en draagt ook persoonlijk alle verantwoordelijkheid. Dat betekent dat alle winst voor u is, maar ook dat zowel de eigendommen van de zaak als uw privébezittingen kunnen worden verkocht als uw bedrijf failliet zou gaan.

Wilt u met meerdere personen een bedrijf opstarten, dan kiest u het best voor een vennootschap.
In een vennootschap is het wel mogelijk om het vermogen van de ondernemer af te scheiden van het vermogen van de onderneming. Uw persoonlijk financieel risico wordt dus beperkt bij een eventueel faillissement.

Deze beslissing kan heel eenvoudig genomen worden door de verschillen tegen elkaar af te wegen in de specifieke situatie van de ondernemer.

 

Eenmanszaak

 

Vennootschap

Alle winst is voor de eigenaar, maar: de eigenaar is ook onbeperkt aansprakelijk. Er is geen scheiding tussen het privébezit en het bedrijfsvermogen. Het kapitaal wordt door meerdere personen samengebracht, behalve in een E-bvba. In de meeste vennootschapsvormen zijn de vennoten dan ook enkel aansprakelijk voor hun eigen inbreng, maar de winst moet ook verdeeld worden onder de vennoten.
De ondernemer moet aan niemand verantwoording afleggen en kan zelf alles beslissen. Maar: ziekte of overlijden van de ondernemer kan betekenen dat de eenmanszaak moet worden stopgezet. Ook de erfopvolging kan problemen veroorzaken. De ondernemer moet verantwoording afleggen aan de aandeelhouders. Het wegvallen van één van de vennoten leidt niet noodzakelijk tot het einde van de vennootschap.

 

Beperkte administratieve en boekhoudkundige verplichtingen.

 

 

Grotere oprichtingskosten en zwaardere boekhoudkundige verplichtingen

Er is geen minimumkapitaal vereist.

Er is meestal een minimumkapitaal vereist.

 

Alle inkomsten van de onderneming worden belast in de personenbelasting (gemiddeld 50%), wat nadeliger is dan de vennootschapsbelasting De inkomsten van de vennootschap worden belast in het voordeligere stelsel van de vennootschapsbelasting (gemiddeld 33%).

 

Indien er besloten wordt dat een vennootschap de meest aangewezen structuur is, zullen we verder bepalen welke vennootschapsvorm het meest is aangewezen.

 

Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid (bvba)

De bvba is zeer populair als familievennootschap, omdat zij zeer gesloten kan worden gehouden. De aandelen kunnen immers niet zomaar aan iedereen worden overgedragen. Ook voor vrije beroepen is de bvba interessant, want het is de enige vennootschapsvorm die geldig kan worden opgericht door één persoon.

Voordelen

 • Eén vennoot is voldoende.
 • De aansprakelijkheid van de vennoten is beperkt tot hun inbreng.
 • De aandelen zijn op naam en slechts beperkt overdraagbaar. Het familiale karakter kan dus bewaard blijven.
 • Oprichting mogelijk met een beperkt minimumkapitaal

Nadelen

 • De oprichting is complex en relatief duur (registratierechten, notariële akte, publicatieverplichting).
 • Grotere boekhoudkundige en administratieve verplichtingen.

 

Startersbvba (S-bvba)

Sinds 1 juni 2010 bestaat deze nieuwe vennootschapsvorm voor beginnende ondernemers. Startende ondernemers krijgen hierdoor de mogelijkheid om een vennootschap (rechtspersoon) op te richten zonder dat ze meteen een groot startkapitaal nodig hebben en tegelijkertijd genieten van de voordelen die de bvba biedt.

De belangrijkste eigenschap van de Startersbvba is dat bij oprichting slechts één euro startkapitaal is vereist, in plaats van 18.550 euro bij een ‘gewone bvba’.

 

 

Naamloze Vennootschap (nv)

 

De nv wordt meestal gebruikt voor grotere, kapitaalkrachtige ondernemingen waarin de nadruk ligt op het anoniem verzamelen van kapitaal.

Voordelen

 • Alle vennoten zijn slechts beperkt aansprakelijk.
 • De aandelen zijn in principe vrij overdraagbaar.
 • Er kunnen winstbewijzen worden uitgegeven.

 

Nadelen

 • Minimum startkapitaal is 61.500 euro.
 • Er zijn minstens twee vennoten nodig en een raad van bestuur met minstens drie bestuurders.
 • De oprichting is complex en relatief duur (registratierechten, notariële akte, publicatieverplichting).
 • Grotere boekhoudkundige en administratieve verplichtingen.

 

De venootschap onder firma (vof)

 

De vof is één van de eenvoudigste vennootschapsvormen. Het is een zuivere personenvennootschap. Dat betekent dat vennoten hun aandelen niet kunnen verkopen of schenken zonder akkoord van de medevennoten en dat de vennootschap in principe ontbonden wordt door het overlijden van een vennoot. Een vof heeft enkel werkende vennoten, geen stille vennoten.

Voordelen

 • Er is geen minimumkapitaal vereist.
 • De oprichting kan via een onderhandse akte gebeuren (geen notaris nodig).
 • Het familiale karakter blijft bewaard.
 • Beperkte boekhoudkundige en administratieve verplichtingen.

 

Nadelen

 • Alle vennoten zijn persoonlijk en onbeperkt aansprakelijk voor de schulden van de vof.
 • Het faillissement van de vof betekent ook het faillissement van de vennoten.

 

Voor de concrete uitwerking naar de eigenlijke oprichting verwijze we gaarne naar het deel “Stappenplan”.

 

Gewone Commandtaire Vennootschap (comm.v.)

 

De gewone commanditaire vennootschap bestaat uit werkende (beherende) vennoten en stille vennoten (geldschieters).

Voordelen

 • Er is geen minimumkapitaal vereist.
 • De oprichting kan via een onderhandse akte gebeuren (geen notaris nodig).
 • Het familiale karakter blijft bewaard.
 • Beperkte boekhoudkundige en administratieve verplichtingen.
 • De stille vennoten zijn enkel aansprakelijk voor hun inbreng. Hun privégoederen kunnen niet aangetast worden.

Nadelen

 • Alle werkende vennoten zijn persoonlijk en onbeperkt aansprakelijk voor de schulden van de comm.v.
 • Het faillissement van de comm.v. kan ook het faillissement van de vennoten als gevolg hebben.
 • De stille vennoten zijn beperkt aansprakelijk, maar mogen zich niet inlaten met het bestuur van de vennootschap. Doen ze dat wel, dan worden ze onbeperkt aansprakelijk.